YADA Araştırma

Üniversiteler, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, özel şirketler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşlarla işbirlikleri geliştirerek çeşitli araştırma projeleri tasarlıyor ve yürütüyoruz. Bugüne kadar 70’in üzerinde araştırma projesi gerçekleştirdik, raporlar ve kitaplar yayınladık.

Öncelik verdiğimiz araştırma alanları ve konuları

Türkiye’de sivil toplum kültürünün yapısı ve sivil toplum kuruluşlarının durumu

Sivil toplumun; toplum, yerel yönetimler ve hükümet nezdindeki itibarı ve sivil topluma duyulan güven

Gençlik, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık gibi toplumsal gündemde yer edinmiş konular ve bu konuların sivil toplum kuruluşlarıyla bağları

İzleme-değerlendirme, paydaş analizi, kurumsal itibar ve etki değerlendirme çalışmaları

Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü, 2007-2009

Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü, 2007-2009

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Faaliyetlerinin İzleme-Değerlendirme ve Sosyal Etki Çalışması, 2005-2007 ve 2007-2009

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Faaliyetlerinin İzleme-Değerlendirme ve Sosyal Etki Çalışması, 2005-2007 ve 2007-2009

Greenpeace Akdeniz Örgütü Etki Araştırması, 2010

Greenpeace Akdeniz Örgütü Etki Araştırması, 2010

AÇEV Kırsal Eğitim Programı, Program Değerlendirme Araştırması, 2010-2011

AÇEV Kırsal Eğitim Programı, Program Değerlendirme Araştırması, 2010-2011

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri Kuzeydoğu-Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenlerin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi, 2013-2015

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri Kuzeydoğu-Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenlerin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi, 2013-2015

Greenpeace, Kömür Yakıtlı Termik Santraller Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2014

Greenpeace, Kömür Yakıtlı Termik Santraller Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2014

Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar, 2014

Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar, 2014

Greenpeace, Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk, 2018

Greenpeace, Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk, 2018

6.	UN Women, Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Sosyal Etki Değerlendirmesi, 2017-2018

6. UN Women, Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Sosyal Etki Değerlendirmesi, 2017-2018

AÇEV “Eşitlik İçin Babalar” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

AÇEV “Eşitlik İçin Babalar” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

AÇEV “Kadınların Siyasi Katılım Yoluyla Güçlendirilmesi” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

AÇEV “Kadınların Siyasi Katılım Yoluyla Güçlendirilmesi” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

Vehbi Koç Vakfı, Çağdaş Sanat Müzesi, Paydaş ve Algı Araştırması, 2017

Vehbi Koç Vakfı, Çağdaş Sanat Müzesi, Paydaş ve Algı Araştırması, 2017

PODEM, Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri, 2017

PODEM, Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri, 2017

Greenpeace, Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk, 2018

Greenpeace, Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk, 2018

PODEM, Kadınların Siyaset Algısı Araştırması, 2019

Sabancı Vakfı Davetli Hibe Programı Danışmanlık ve İzleme Değerlendirme Faaliyetleri, 2018-2019

Aydın Doğan Vakfı, Yurt Yönetici Ve Öğretmenlerinin Eğitimi Programı, İzleme-Değerlendirme Çalışması, 2019

Aydın Doğan Vakfı, Yurt Yönetici Ve Öğretmenlerinin Eğitimi Programı, İzleme-Değerlendirme Çalışması, 2019

Greenpeace, Yenilenebilir Enerji Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2019

UNDP, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” Projesi, Pilot Bölgeler Paydaş Araştırması

UNDP, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” Projesi, Pilot Bölgeler Paydaş Araştırması

Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü, 2007-2009

Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü, 2007-2009

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Faaliyetlerinin İzleme-Değerlendirme ve Sosyal Etki Çalışması, 2005-2007 ve 2007-2009

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Faaliyetlerinin İzleme-Değerlendirme ve Sosyal Etki Çalışması, 2005-2007 ve 2007-2009

Seyhan Havzası Paydaş Analizi, 2008-2009

Seyhan Havzası Paydaş Analizi, 2008-2009

Kuzey Kıbrıs Bağımsız Medya Merkezi Projesi Dış Değerlendirme Çalışması, 2010

Kuzey Kıbrıs Bağımsız Medya Merkezi Projesi Dış Değerlendirme Çalışması, 2010

Greenpeace Akdeniz Örgütü Etki Araştırması, 2010

Greenpeace Akdeniz Örgütü Etki Araştırması, 2010

AÇEV Kırsal Eğitim Programı, Program Değerlendirme Araştırması, 2010-2011

AÇEV Kırsal Eğitim Programı, Program Değerlendirme Araştırması, 2010-2011

Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topografyası, 2011

Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topografyası, 2011

Haydi Kızlar Okula! Kampanyası Vaka Analizi, 2010-2011

Haydi Kızlar Okula! Kampanyası Vaka Analizi, 2010-2011

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri Kuzeydoğu-Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenlerin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi, 2013-2015

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri Kuzeydoğu-Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenlerin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi, 2013-2015

Greenpeace, Kömür Yakıtlı Termik Santraller Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2014

Greenpeace, Kömür Yakıtlı Termik Santraller Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2014

Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar, 2014

Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar, 2014

Greenpeace, Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk, 2018

Greenpeace, Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk, 2018

6.	UN Women, Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Sosyal Etki Değerlendirmesi, 2017-2018

6. UN Women, Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Sosyal Etki Değerlendirmesi, 2017-2018

AÇEV “Eşitlik İçin Babalar” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

AÇEV “Eşitlik İçin Babalar” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

AÇEV “Kadınların Siyasi Katılım Yoluyla Güçlendirilmesi” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

AÇEV “Kadınların Siyasi Katılım Yoluyla Güçlendirilmesi” Projesi İzleme Değerlendirme Araştırması, 2016-2018

Vehbi Koç Vakfı, Çağdaş Sanat Müzesi, Paydaş ve Algı Araştırması, 2017

Vehbi Koç Vakfı, Çağdaş Sanat Müzesi, Paydaş ve Algı Araştırması, 2017

UNDP, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Algı, İhtiyaçlar, İmkânlar ve Stratejiler, 2016

UNDP, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Algı, İhtiyaçlar, İmkânlar ve Stratejiler, 2016

PODEM, 15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi, 2017

PODEM, 15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi, 2017

Next Generation: Türkiye’deki gençlerin sesi Araştırması, 2017

Next Generation: Türkiye’deki gençlerin sesi Araştırması, 2017

PODEM, Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri, 2017

PODEM, Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri, 2017

Greenpeace, Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk, 2018

Greenpeace, Toplumsal Söylemlerde Endüstriyel Tavuk, 2018

UN Women, Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Sosyal Etki Değerlendirmesi, 2017-2018

PODEM, Kadınların Siyaset Algısı Araştırması, 2019

Aydın Doğan Vakfı, Yurt Yönetici Ve Öğretmenlerinin Eğitimi Programı, İzleme-Değerlendirme Çalışması, 2019

Aydın Doğan Vakfı, Yurt Yönetici Ve Öğretmenlerinin Eğitimi Programı, İzleme-Değerlendirme Çalışması, 2019

Greenpeace, Yenilenebilir Enerji Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2019

Greenpeace, Kömür Yakıtlı Termik Santraller Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2019

Greenpeace, Kömür Yakıtlı Termik Santraller Söylem Analizi ve Algı Araştırması, 2019

UNDP, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” Projesi, Pilot Bölgeler Paydaş Araştırması

UNDP, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” Projesi, Pilot Bölgeler Paydaş Araştırması

E-Posta Listemize Kaydolun