YADA Sürdürülebilirlik

STK’ların çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk, engellilik gibi toplumsal meselelerde bilgi üretmesi, politika geliştiren, stratejilerini model uygulamalarla toplumsallaştıran yeni birikimler ve tecrübeler ortaya koyması, devletin yanı sıra şirketlerin de bu konularda önemli karar merkezleri olduğunu gösterdi. Şirketler, çevreden insan haklarına pek çok alanda politikalar geliştiriyor, kararlar alıyor, uygulamaları ile toplumsal ve çevresel etkilere yol açıyorlar. Buradan hareketle, toplumsal ve çevresel alanı etkileyen ya da etkileme potansiyeli olan konularda özel sektörle birlikte düşünüyor, araştırmalar yapıyor ve üretiyoruz. Sivil toplumun ürettiği bilgi ve tecrübeyi özel sektör için görünür kılıyor, sürdürülebilirlik ve sivil toplum alanının kavramlarının, boşlukların, ihtiyaçların, risklerin ve fırsatların özel sektörün gündemine taşınmasına katkıda bulunmak üzere çalışıyoruz.

Birlikte düşündüğümüz, tasarladığımız ve uyguladığımız alanlar

Özel sektörün toplumsal ve çevresel alanda yapmayı hedeflediği proje ve programların etkililiğini artırmak üzere araştırmalar tasarlamak, uygulamak

Araştırmaların işaret ettiği alanları özel sektörün gündemine taşıyarak, finansal kaynağın hareketliliğini sağlamak, birlikte proje/program tasarlamak

Tasarlanan proje ve programlar için özel sektörü ilgili paydaş gruplarıyla buluşturmak, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak

Özel sektörün yürüttüğü proje ve programların izleme-değerlendirme ve sosyal etki değerlendirme çalışmaları yapmak

Mercedes-Benz Türk, MobileKids Projesi Sosyal Etki Analizi, 2018

 

Çalışmanın amacı; Mercedes-Benz Türk’ün TEGV iş birliğinde yürüttüğü “Mobile-Kids Trafik Eğitimi” projelerinin, hedeflediği değişimler ekseninde hedef gruplarda meydana getirdiği sosyal etkileri değerlendirmekti. Verilen eğitimlerin çocuklar üzerindeki etkilerini gözlemlemek, değerlendirmek amacıyla, bu etkiye tanık olan paydaşlarla niteliksel ve niceliksel çalışmalar gerçekleştirildi.

 

Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız Projesi Sosyal Etki Analizi, 2018

 

Çalışmanın amacı; Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğinde yürütülen Her Kızımız Bir Yıldız Projesi’nin hedeflediği değişimler ekseninde hedef gruplarda meydana getirdiği sosyal etkileri değerlendirmek ve bu eksende Projenin ileri faaliyetlerine yönelik önerilerde bulunmaktı.

 

Danone, Köy Sütçülüğü Araştırması, 2015

Danone’nin sürdürülebilirlik vakfı ‘Ecosysteme’ ve ‘Danone Türkiye’ ile Trakya köylerinde yürütülen araştırma kapsamında; çiftçiliğin itibarı, köy sütçülüğünün bölgedeki durumu değerlendirildi. Araştırma, bölgede yinelenebilir ‘aile çiftliği’ modeli kurmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan projenin kriterlerini ve stratejik yaklaşımını üretti.

Unilever - “Ancak Birlikte Mümkün Çalıştayı”, 2016

Unilever, 2016 yılında 5.yılını geride bıraktığı Sürdürülebilir Yaşam Planının gelişimine katkıda bulunmak ve farklı görüş ve önerilerle zenginleştirmek üzere her yıl paydaş buluşmaları düzenliyor. 2016 yılı Haziran ayında 5.si düzenlenen ve YADA’nın içerik danışmanlığı ve yürütücülüğünü üstlendiği çalıştay, “Ancak Birlikte Mümkün” teması ile sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri, özel sektör çalışanları, kanaat önderleri ve medya mensuplarından oluşan 70 kişilik bir grubu bir araya getirdi. Katılımcılar ortak oturumların ardından, ilklim değişikliği, tarım ve toplumsal cinsiyet eşitliği temaları üzerine tartışmalar yürüttü.

Unilever Türkiye, “Ancak Birlikte Mümkün” Çalıştayı, 2017

Unilever, 2017 yılında 6.yılını geride bıraktığı Sürdürülebilir Yaşam Planının gelişimine katkıda bulunmak ve farklı görüş ve önerilerle zenginleştirmek üzere her yıl paydaş buluşmaları düzenliyor. 2017 yılında gerçekleşen ve YADA’nın içerik danışmanlığı ve yürütücülüğünü üstlendiği çalıştay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, özel sektör çalışanları ve kanaat önderlerinden 45 kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar açılış oturumunun ardından gençlik ve kadın konularına odaklanan masa tartışmaları yürüttü.

Birlikte Güçlüyüz Platformu, 2018

Birlikte Güçlüyüz Platformu 2017 Kasım ayından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte, merkezine ise “değiş ve etkile” felsefesini almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışırken, şirketlerin yalnızca kendisine yönelik değil, birlikte iş yaptığı tedarikçileri, ajansları, bayileri, yani tüm ekosistemine yönelik sorumluluğunu ifade ettiği bir platform olan Birlikte Güçlüyüz, Kadının Güçlenmesi Prensiplerini kendisine temel olarak almaktadır. YADA da platformun kuruluşundan itibaren Platform’a danışmanlık görevini yerine getirmiştir.

Yenilik Peşinde Projesi, 2017-2019

Pirelli ve Prometeon tarafından desteklenen Yenilik Peşinde; yeni düşünce sistematiğinin lise çağındaki gençlere aşılanabilmesi için çalışan, gençlerin inovasyon nosyonunu edinebilecekleri kavramları ve araçları tanıyabilecekleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri içeriği ve alanı sağlayan bir inovatif düşünce ve üretim programıdır.

 

Yenilik Peşinde Projesi ile lise çağındaki (15-18 yaş) gençlerin inovasyon nosyonunu edinebilecekleri, kavramları ve araçları tanıyabilecekleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecekleri içeriği ve alanı sağlamak hedeflenmektedir. YADA, projenin tasarım aşamasında 21. yüzyıl becerileri ve gençlerin bu doğrultudaki ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla masabaşı araştırmaları ve ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenleyerek projeye danışmanlık vermiştir. Program kapsamında; lise öğrencilerinin Impact Hub Istanbul tarafından tasarlanan ve uygulanan tasarım odaklı düşünce eğitimleri ile projeler geliştirmesi sağlanmıştır. Ayrıca tüm Türkiye’de online olarak devam eden eğitimler verilmekte ve liseler arası inovasyon yarışması düzenlenmektedir.

MBT StartUP Projesi

MBT StartUP Projesi, YADA’nın Mercedes-Benz Türk’ün sürdürülebilirlik yol haritası ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin etki odaklı bir şekilde tasarlanması için verdiği danışmanlık kapsamında; sosyal girişim farkındalığının artması ve sosyal fayda üreten startup’ların yaygınlaşması için hayata geçirildi. Bu kapsamda ilki 2017’de başlatılan Proje ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri rehberliğinde sosyal ve çevresel fayda üreten, yenilikçi teknolojiler tasarlayan ve toplumsal bir soruna işaret eden startup’lara Mercedes-Benz Türk’ün şartsız hibe verdiği bir yarışma düzenlenmeye başlandı. Belirlenen bu kriterlerle yarışmaya başvuran startup’lara verilen para ödülüne ek olarak çeşitli eğitimler ve Almanya’da startup ekosisteminden uzmanlarla tanıştıkları ve network yapabildikleri geziler düzenleniyor. YADA, projenin danışmanlığını yürütmeye ve jüride yarışmacıları değerlendirmeye devam ediyor.

Proje Detayları

Garanti, Sürdürülebilirlik Mikro Sitesi

Garanti’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına yönelik dönemsel danışmanlık desteği veren YADA, bu proje bağlamında Garanti’nin 2018 yılında yayın hayatına veren Sürdürülebilirlik web sitesine danışmanlık ve içerik desteği vermiştir. YADA, sürdürülebilirlik alanında önemli bir arşiv görevi görmesi öngörülen bu sitenin tasarımından içeriklerin kategorizasyonu ve belirlenmesi noktasında da bir yıllık bir süre zarfında danışmanlık hizmeti vermiştir.

Proje sitesine git

Garanti, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi, 2018

Rehber, Garanti’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda düzenlediği eğitimlerin tamamlayıcı bir unsuru olması amacıyla, tüm Garanti çalışanlarının toplumsal cinsiyete dair bilgi birikimini artıracak bir metin olarak hazırlanmıştır. Bu alandaki temel kavramların ve bilgilerin yer aldığı, iş yerinde ve gündelik hayatta toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım için temel verilerin yer aldığı rehber, Garanti çalışanlarıyla paylaşılmıştır.

AvivaSA “Bu Yaştan Sonra” Projesi

YADA, AvivaSA Türkiye’nin hayata geçirmek istediği kurumsal sosyal sorumluluk projesini sosyal etki odaklı bir tasarımla kurgulamak için AvivaSA’ya bu anlamda danışmanlık verdi. YADA, bu danışmanlık kapsamında; Türkiye’de ve dünyadaki kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımlarını, bu yaklaşımları desteklemek için yapılan projeleri ve toplumdaki hassas grupların karşılaştıkları sorunları inceleyerek hangi alanlarda boşluklar olduğunu tespit ettiği bir tasarım süreci kurguladı. Tasarım sürecinde; masabaşı araştırmalar, paydaş görüşmeleri, AvivaSA çalışanlarıyla odak grup ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan ön çalışmalar sonucunda Türkiye’de giderek önem kazanan bir toplumsal boşluk olan “yaşlanma” konusu ve “yaşlılar” üzerine eğilmenin, bu alandaki sorunlara dikkat çekerek toplumda farkındalık yaratmanın önemli olduğu kanısına varıldı. Türkiye’de yaşlanma konusuna ve yaşlılara yönelik çalışmalar yeni yeni filizleniyor. Yaşlılarla ilgili araştırmalar incelendiğinde özellikle sosyal politika alanında çalışmalar yapıldığı ve bu alanda bir birikim oluşmaya başlandığı görülüyordu. Öte yandan hem orta yaşlıların gelecek beklentileri ve kaygıları üzerine, hem de yaşlıların potansiyellerini ne kadar hayata geçirebildikleri hakkındaki veriler ve çalışmalar oldukça sınırlıydı. Yine yaşlı ayrımcılığı üzerine kısmen veriler mevcut olmakla birlikte, algı ile olgusal durum arasındaki ilişkiye dair pek az inceleme mevcuttu. Türkiye temsili güncel verilere bakıldığında bugünün ve geleceğin yaşlılarını karşılaştırma imkânı da oldukça sınırlıydı. Yaşlılığın nasıl algılandığı; nasıl yaşandığı, yaşanmak istendiği ve planlandığı gibi başlıkları bir arada ve karşılaştırmalı olarak incelemeye ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Buradan yola çıkarak YADA, geleceğin yaşlılarının bugünden yaşlılıkla ilgili yaptıklarını, yaşlılık algılarını ve planlarını karşılaştırmalı olarak resmetme hedefiyle özgün ve yenilikçi Türkiye temsili bir araştırma yaparak AvivaSA’nın KSS projesinin ilk adımını atmasına destek oldu. YADA’nın 2018 yılının son çeyreğinde başladığı “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Yaşlılık Praktikleri Araştırması”yla Türkiye’deki orta yaş ve yaşlı nüfusun; yaşlılığı nasıl tarif ettiği ve nasıl tahayyül ettiği gibi sorularla yaşlılık algısını ortaya koymayı, yaşlılık tecrübeleri, planları, yatırımları, potansiyelleri ve gündelik yaşam tecrübeleri gibi konulara odaklanarak olgusal durumu tespit etmek hedeflendi. Araştırmadan elde edilen bilgiler medya, sivil toplum, kamu ve akademi dünyasından paydaşlarla paylaşılarak var olan sorunlara birlikte çözüm önerileri geliştirmek hedefleniyor. Bunun yanı sıra toplumun yaşlanmaya hazırlığına rehber olmak ve toplumdaki bu negatif algıyı pozitife çevirmeye katkıda bulunmak adına bir çok değerli içeriğin paylaşılacağı Bu Yaştan Sonra portalı hayata geçirildi.  

E-Posta Listemize Kaydolun